Psychische zorg in de huisartspraktijk

Psychische zorg in de huisartspraktijk Overasselt

 

Iedereen is wel eens somber, gespannen of zit een tijdje wat minder lekker in z’n vel. Vaak komt u daar zelf of met hulp van anderen in uw omgeving wel weer uit. Maar als uw psychische klachten niet verdwijnen of groter worden, is het belangrijk om hulp te zoeken en uw problemen aan te pakken. De eerste stap is het bespreken van uw klachten met uw huisarts. De huisarts kan in overleg met u voorstellen een gesprek aan te gaan met de praktijkondersteuner Geestelijke GezondheidsZorg (POH-GGZ).

 

De praktijkondersteuner GGZ werkt onder verantwoordelijkheid van de huisarts en is specialist in het verlenen van psychische zorg. Hieronder leest u wat de praktijkondersteuner GGZ voor u kan betekenen.

Met welke problemen kunt u bij de praktijkondersteuner GGZ terecht? Denk bij mogelijke klachten aan:

 • · sombere of depressieve stemmingen / gevoelens;
 • · spanningsklachten, stress;
 • · angstgevoelens;
 • · problemen rondom verlies;
 • · lichamelijk onverklaarbare klachten (bijvoorbeeld hartbonzen, pijn, plotselinge zweetaanvallen, benauwd zijn, slecht slapen of concentreren, moe zijn);
 • · relatieproblemen met uw partner en/of kinderen;
 • · verslavingsproblematiek.

 

Werkwijze

In een intakegesprek gesprek brengt de praktijkondersteuner GGZ samen met u in kaart welke problemen er spelen en welk behandelaanbod of therapie het beste bij u past. De POH-GGZ kan u helpen door:

 • · het verhelderen van problemen;
 • · het geven van informatie en advies over behandeling en verwijzing;
 • · kortdurende behandeling;
 • · nazorg na behandeling in de specialistische GGZ;
 • · overbruggingszorg als er sprake is van een wachtlijst.

 

 

De praktijkondersteuner GGZ maakt deel uit van het huisartsenteam en kan gemakkelijk overleggen met uw huisarts. Daarnaast is de praktijkondersteuner GGZ goed op de hoogte van het hulpaanbod van andere organisaties op het gebied van psychische-, psychiatrische- en psychosociale hulpverlening én psychosomatische fysiotherapeuten in uw regio en kan u hierin adviseren en indien nodig doorverwijzen.

 

Wie zijn de praktijkondersteuners GGZ?

Tess Gommers, Joyce Kersten en Frank van Bergen De praktijkondersteuners GGZ zijn allen opgeleid in de psychische hulpverlening en hebben veel ervaring op dit gebied.

 

Werkdagen tot december 2018

Frank van Bergen en Joyce Kersten werken beide om de week op dinsdag

Tess Gommers werkt om de week op vrijdag

 

Werkdagen vanaf december 2018

Joyce Kersten werkt elke week op dinsdag

Tess Gommers werkt elke week op woensdag

 

Kosten

De kosten voor een consult bij de POH-GGZ vallen onder de reguliere huisartsenzorg. Dat betekent dat dit niet verrekend wordt met het eigen risico en er ook geen eigen bijdrage geldt.