Praktijkondersteuner

behandelkamer

Sinds enkele jaren werkt er een praktijkondersteuner in onze huisartspraktijk. In het begin hielp zij bij het diabetesspreekuur, later zag zij ook mensen met hoge bloeddruk. Vanaf 2006 gaat zij ook mensen met astma of copd (chronische luchtwegvernauwing zoals bronchitis of emfyseem)  regelmatig controleren

 

 

Waarom een praktijkondersteuner?

 

Wij werken in deze praktijk graag aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Gezien de hoge zorgvraag en werkdruk in de praktijk worden onderzoeken vaak niet volledig uitgevoerd en blijft te weinig tijd over voor goede uitleg en voorlichting.

Bij mensen met diabetes, hoge bloeddruk of astma en copd gaat het vaak niet zozeer om klachten als wel om de juiste instelling op medicijnen, goede meetwaarden en leefstijl.

 

Het is gebleken dat door controle van de praktijkondersteuner beter aan alle aspecten van de behandeling wordt voldaan. We vinden deze ondersteuning dus een belangrijke aanvulling op onze huisartsenzorg

 

Wie /komt in aanmerking voor controle door de praktijkondersteuner?

 

Iedereen met diabetes, hoge bloeddruk of astma/copd kan een afspraak maken bij de praktijkondersteuner. U kunt dit eventueel met de huisarts overleggen. De huisarts kan in enkele gevallen redenen hebben om iemand liever onder eigen controle te houden, bijvoorbeeld omdat er zich meerdere problemen tegelijkertijd voordoen.

 

Wie is de praktijkondersteuner?

 

In onze praktijk werkt Saskia Venbrux. Zij is praktijkverpleegkundige en sinds mei 2014 bij ons werkzaam. Ze is elke woensdagochtend en donderdag en vrijdag de hele dag. Ze heeft een spreekkamer op de eerste verdieping in de huisartspraktijk, maar verplaatst haar activiteiten naar de begane grond indien u moeite met traplopen heeft.

 

 

 

Blijft de huisarts op de hoogte van mijn behandeling en wie is verantwoordelijk?

 

De praktijkondersteuner werkt onder volledige verantwoordelijkheid van de huisarts. Na elk spreekuur worden de consulten doorgesproken. De praktijkondersteuner werkt volgens gezamenlijk gemaakte protocollen. Nieuwe medicatie of veranderingen worden altijd door de huisarts goedgekeurd. Dit kan soms betekenen dat de praktijkondersteuner een voorstel tot aanpassing van de behandeling heeft, het met de huisarts doorspreekt en u er later over terugbelt.

 

 

Hoe maak ik een afspraak met de praktijkondersteuner?

 

Net als bij de huisarts kunt u een afspraak voor de praktijkondersteuner maken bij de assistente via ons telefoonnummer 024-6221567. Een vervolgafspraak zal vaak door de praktijkondersteuner zelf met u gemaakt worden.  Voor mensen die niet naar de huisartspraktijk kunnen komen vanwege ziekte of de leeftijd kan de praktijkondersteuner ook huisbezoeken afleggen.

 

Heeft u diabetes?

 

Meer dan 100 mensen in onze praktijk hebben diabetes, waarvan de meeste onder controle van de huisarts staan. We willen graag dat u  elke 3 maanden voor een controlebezoek komt bij de praktijkondersteuner. Zij bespreekt uw klachten, meet uw nuchtere bloedsuiker, en doet regelmatig onderzoek  van gewicht, bloeddruk en de voeten. Ook bespreekt zij mogelijkheden in behandeling door middel van leefstijladviezen. Verder houdt zij in de gaten wanneer het tijd wordt voor laboratorium-onderzoek, onderzoek van de ogen of een bezoek aan de dietiste. Eenmaal per jaar maakt u een afspraak met de huisarts om de hele behandeling nog eens op een rijtje te zetten. Wanneer de suiker onvoldoende te regelen is door middel van tabletten, dan kan de praktijkondersteuner u helpen bij het starten met insuline therapie.

 

Heeft u een hoge bloeddruk?

 

U was waarschijnlijk al gewend om hier regelmatig voor naar de praktijk te komen.  De praktijkondersteuner zal u elke 3 maanden zien. Eenmaal per jaar zal de huisarts de controle doen. Naast het meten van de bloeddruk zal aandacht gegeven worden aan het bijhouden van het risicoprofiel voor hart en vaatziekten en zal de behandeling besproken worden. Hierbij gaat het niet alleen om medicijnen, maar ook beïnvloedende factoren, zoals voedingsmiddelen, beweging etc.

 

 

Heeft u astma of COPD?

 

Mensen met chronische longziekten werden tot nu toe niet periodiek gezien. Toch is bekend dat veel mensen met teveel klachten rondlopen terwijl hun behandeling niet optimaal is. Verder zijn er mensen die jarenlang inhalatiemedicatie gebruiken waarbij er mogelijk overbehandeling plaatsvindt. Iedereen met astma of COPD die niet bij de longarts onder behandeling is, wordt gevraagd een afspraak bij de praktijk-ondersteuner te maken.

Een aantal mensen heeft al een vragenlijst thuisgekregen om te zien in welke mate er klachten zijn en welke medicatie gebruikt wordt. Van iedere volwassene met astma of copd willen we graag eenmaal per jaar een longfunctietest (spirometrie) verrichten. Dat kan onze praktijkassistente in de huisartspraktijk doen.  Hiermee wordt de verandering van longfunctie en het effect van de medicatie in de tijd bijgehouden.  De praktijkondersteuner kan de longfunctietest bespreken, de inhalatie-technieken met u doornemen en de meest handige manier van inhalatieapparaten laten zien. Daarnaast kan zij adviseren over factoren die de klachten beïnvloeden zoals mogelijke allergieën of roken.

 

 

Moet ik persé naar de praktijkonder-steuner?

 

Nee, u heeft hierin de keus, maar we willen u wel graag stimuleren om het te doen.  Vooral omdat we ervan overtuigd zijn dat hierdoor een betere kwaliteit van zorg gegeven wordt, maar ook omdat hierdoor de  huisartsen beter aan andere medische taken toekomen.